top of page

Com són els Comitès de Dinamització a través dels quals ens organitzem amb els hospitals?

Updated: Mar 11

Els comitès de dinamització, formats per equips multidisciplinaris de cada hospital, garanteixen el bon funcionament de les activitats desenvolupades en el marc del programa DOMUM amb l'objectiu de fomentar el benestar emocional dels pacients, famílies i cuidadors que es troben en processos oncològics.En les reunions mensuals dels comitès se seleccionen les activitats més adequades per a cada perfil de pacient, i es treballen els circuits de difusió i gestió necessaris perquè les diferents entitats o professionals de l'hospital puguin dur-les a terme en els espais DOMUM. El comitè de dinamització té a més com a objectiu fomentar la participació i difusió del projecte en altres espais i serveis de l'hospital per a poder portar el seu impacte a més pacients.


Destaquem el cas del comitè de dinamització de l'hospital universitari La Paz on participen activament nombrosos actors clau. La participació d'atenció al pacient ajuda a connectar el programa DOMUM amb les diferents entitats que treballen a l'hospital. L'equip d'infermeria i metge col·labora en la identificació de necessitats i la selecció d'activitats adequades per al tipus de pacients de l'hospital. A més, la seva labor és clau per a la difusió i prescripció de les diferents activitats als pacients. Més enllà de la prescripció, el departament de comunicació col·labora amb la difusió a través dels diferents canals de difusió de l'Hospital tant de manera online com escrita.


Aquests i molts altres perfils de professionals (experiència del pacient, humanització, treball social....) són presents en els diferents comitès de dinamització dels diferents hospitals de la xarxa DOMUM. És clau igualment la progressiva incorporació de pacients referents, que, encara que ja comença a produir-se en algun dels equips de treball, és un punt a reforçar donada la seva potencialitat.


En definitiva, la creació dels comitès de dinamització ha potenciat la contribució de cada servei implicat i unificat recursos entorn a les necessitats dels pacients i familiars.

Comentarios


bottom of page