top of page

Activitats psicosocials com a recurs d'acompanyament al pacient oncològic

En l'actualitat, la medicina ha avançat de manera significativa en termes de diagnòstic i tractament de malalties. No obstant això, a mesura que s'ha produït aquest progrés científic, també s'ha evidenciat la necessitat d'humanitzar el sistema sanitari. L'atenció mèdica centrada únicament en aspectes físics i el fet de curar ha deixat de ser suficient; és necessari considerar el benestar emocional i psicosocial dels pacients, els qui a part de ser curats també volen ser cuidats. La salut, a més, no pot considerar-se completa sense la inclusió de la dimensió emocional. Les malalties i els procediments mèdics impacten no sols el cos físic, sinó també el benestar mental i emocional dels individus. L'ansietat, la por i l'estrès són companys freqüents de les condicions mèdiques, i abordar aquests aspectes és crucial per a una recuperació efectiva i una millor qualitat de vida.Això cobra especial importància en pacients oncològics, ja que degut en primer lloc tant a l'impacte del diagnòstic en càncer, així com a la convivència amb la malaltia, precisarà d'unes atencions específiques i concordes amb el seu procés i situació biopsicosocial.


Tal com destaca l'informe Equitat i humanització en l'abordatge del càncer a Espanya, realitzat per 15 associacions de pacients, els pacients identifiquen necessitats no cobertes en l'àmbit de la humanització com són: la falta de planificació centrada en el pacient, la millora de la comunicació i relació metge pacient, dificultats en l'accés a la informació, composició i coordinació dels equips multidisciplinaris, insuficient abordatge del dolor oncològic, falta d'atenció psicològica durant el procés assistencial i insuficient atenció a cures pal·liatives.

L'atenció completa i de qualitat no sols pot ser mesurada per l'efectivitat dels tractaments, sinó també per l'experiència global del pacient. L'acompanyament integral suposa crear un entorn en el qual els pacients se senten escoltats, compresos i recolzats en tot el seu recorregut d'atenció. Això no sols millora la satisfacció del pacient, sinó que també pot influir positivament en l'adherència al tractament i en els resultats a llarg termini.


Les activitats psicosocials suposen un recurs per a aquest acompanyament integral. Són potents eines per a abordar el procés oncològic d'una manera més global, donant al seu torn resposta a les necessitats no cobertes detectades en l'àmbit de la humanització. D'una banda, incorporant activitats que abordin aspectes no tan clínics, però que tenen un impacte, i per un altre, incorporant l'abordatge d'aspectes més emocionals permetent fer-lo des de la comunitat hospitalària i amb diferents actors: professionals assistencials, entitats, centres cívics, biblioteques, associacions de pacients, etc.


Les activitats poden ser realitzades per entitats oncològiques o per entitats la missió de les quals sigui la promoció del benestar emocional i també pels propis professionals dels hospitals.


Des de la impartició d'activitats psicosocials es promou la salut i el benestar amb una visió holística. L'objectiu és poder generar instàncies i contribuir al fet que les persones, pacients, cuidadors i professionals, puguin fer front a les seves necessitats, dotant de significat tot el seu procés, millorant la seva qualitat de vida i benestar i contribuint al seu rol actiu en el procés oncològic.


A més, l'acompanyament integral que realitzen molts dels professionals i entitats dels hospitals mitjançant la impartició d'activitats psicosocials crea un espai segur perquè els pacients rebin informació i assessorament sobre aspectes no clínics, i expressin les seves inquietuds i preocupacions amb persones en la seva mateixa situació. Així mateix, aquest espai també té un impacte molt positiu en el benestar de familiars i cuidadors, els quals igualment experimenten una càrrega emocional significativa durant les visites, tractaments o hospitalització.


“...Aquí et podies expressar com realment et senties, les teves pors, les teves lluites, la teva manera de veure les coses, de veure la vida, els teus canvis, el teu procés, tot això es podia expressar en la sessió d'artteràpia” Pacient oncològica en relació a l'acompanyament rebut a través de la participació en activitats psicosocials
He treballat les meves emocions: fragilitat, llibertat, vulnerabilitat… amb altres pacients que estan en una situació similar, podent parlar sense embuts i creant uns vincles de sinceritat, confiança i amor que et donen subidó” Pacient oncològica en relació a l'acompanyament rebut a través de la participació en activitats psicosocials.

Les activitats psicosocials ofereixen un suport inestimable a les persones, proporcionant informació, assessorament i espais on puguin compartir les seves experiències amb altres persones que estan passant pel seu mateix procés. En incloure als familiars en el procés d'atenció, es construeix un sistema de suport més sòlid i es fomenta un ambient de col·laboració.


Dins de la classificació d'activitats psicosocials es proposa la següent classificació:

  • Activitats de benestar emocional i físic

  • Activitats d'informació i orientació oncològica

  • Activitats lúdic-socials


Com a activitats orientades a fomentar el benestar, es destaquen l'artteràpia, la musicoteràpia, el mindfulness i altres activitats dirigides a proporcionar eines de creixement personal i estratègies per a conviure amb la malaltia.


En aquest sentit, existeix nombrosa evidència científica de com el ioga contribueix a la millora del benestar emocional i la qualitat de vida dels pacients amb càncer ("Cancer Nursing", 2019), així com a la reducció de la fatiga en pacients amb càncer de mama, a l'estrès i l'ansietat (“Journal of Clinical Oncology", 2017), entre altres beneficis.

Així mateix, l'artteràpia s'associa amb una reducció significativa dels nivells d'ansietat i símptomes relacionats amb l'estrès en aquests pacients, millorant l'estat d'ànim ("Journal of Pain and Symptom Management", 2018).


Un altre estudi publicat en "Cancer Nursing" (2016) va examinar l'expressió emocional en pacients amb càncer a través de l'artteràpia i va trobar que aquesta forma d'intervenció va facilitar l'expressió d'emocions difícils.


Altres activitats com el mindfulness, la musicoteràpia o la dansa també presenten nombrosos beneficis com és la millora de l'estrès o la millora de la qualitat de vida ("Journal of Pain and Symptom Management", 2018).


Les activitats d'informació i orientació oncològica poden ser impartides per professionals de la medicina, la nutrició, el treball social, la infermeria o la fisioteràpia, entre altres. En aquestes, s'aborden qüestions pràctiques perquè tant les persones que estan passant per un procés oncològic com els familiars o cuidadors puguin tenir formació i informació sobre diferents aspectes vinculats al seu procés amb la finalitat que puguin utilitzar-les com a recurs per a potenciar, recuperar i millorar el seu benestar i qualitat de vida.


Les activitats psicosocials també incorporen innovacions com l'ús de la realitat virtual. La realitat virtual en pacients oncològics se sol utilitzar com a mètode de distracció per al dolor i l'ansietat. Un article publicat en el 2019 que tenia com a objectiu estudiar l'eficàcia d'aquesta tecnologia en els processos oncològics assenyala els bons resultats del mateix en pacients amb càncer de mama de nou per a alleujar l'ansietat i el dolor.


Són múltiples els beneficis de les activitats psicosocials en els pacients amb càncer. D'aquí la necessitat d'un programa com DOMUM, impulsat per la Fundació Nous Cims, per a l'impuls d'activitats psicosocials en diferents hospitals de la xarxa pública. El programa proposa una transformació de les sales d'espera d'oncologia en espais més càlids, acollidors i en definitiva, humanitzats. A més, es contempla la impartició o dinamització d'activitats per part d'entitats o professionals del mateix centre, dirigides a acompanyar emocionalment i cuidar tant als pacients com familiars. S'ofereixen així mateix activitats dirigides als familiars i/o cuidadors, que també necessiten recursos i suport per a cuidar-se i poder acompanyar adequadament.


No sembla res l'hospital, és com si estiguessis en un lloc … Com a la teva casa…Llavors, DOMUM ha estat com el meu refugi, com aquest petit refugi on em sentia com a càlida” Testimoniatge de pacient oncològica.

Conclusions


Els resultats de nombrosos estudis recolzen la importància d'abordar no sols els aspectes físics, sinó també els emocionals de l'experiència del càncer. L'evidència presentada, revela que les intervencions centrades en el benestar emocional tenen un impacte significatiu en la qualitat de vida dels pacients amb càncer. Activitats com la musicoteràpia, l'art teràpia i el ioga s'han destacat com a enfocaments efectius per a reduir l'estrès i l'ansietat, millorar l'estat d'ànim, contribuir a una major adherència al tractament i a una millor tolerància als efectes secundaris.


No obstant això, es requereix una integració efectiva d'aquestes intervencions en l'atenció clínica. La col·laboració contínua dels professionals de la salut, inclosos oncòlegs, infermers i psicòlegs, és primordial per a incorporar estratègies centrades en el benestar emocional com a part integral del pla de tractament. Això implica una avaluació de les necessitats emocionals dels pacients i l'adaptació d'intervencions específiques a cada cas.


En resum, aquest article subratlla la importància de considerar el benestar emocional com un component essencial en l'abordatge de pacients que conviuen amb un càncer.Bibliografia


Humanización en el Sistema Sanitario Español – Fundación Economía y Salud. (s/f). Fundacioneconomiaysalud.org. Recuperado el 21 de diciembre de 2023, de http://www.fundacioneconomiaysalud.org/2021/07/27/humanizacion-en-el-sistema-sanitario-espanol/


Gutiérrez, Fernández, R. (2017). La humanización de (en) la Atención Primaria. Revista clínica de medicina de familia, 10(1), 29–38. Recuperado de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X201700010000


Bermejo, J.C. Humanizar la asistencia sanitaria…d.: Desclée De Brouwer (2014)


Cramer H, Lauche R, Klose P, Lange S, Langhorst J, Dobos GJ. Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 3


Jovell, A.J. Avanzando hacia una sanidad mejor: decisiones fundamentadas en la evidencia científica. Anales Sist San Navarra, 20 (2018), pp. 135-144


Bani Mohammad E, Ahmad M. Virtual reality as a distraction technique for pain and anxiety among patients with breast cancer: A randomized control trial. Palliat Support Care. 2019 Feb.


Danhauer SC, Addington EL, Cohen L, Sohl SJ, Van Puymbroeck M, Albinati NK, Culos-Reed SN. Yoga for symptom management in oncology: A review of the evidence base and future directions for research. Cancer. 2019 Jun 15


Bosman JT, Bood ZM, Scherer-Rath M, Dörr H, Christophe N, Sprangers MAG, van Laarhoven HWM. The effects of art therapy on anxiety, depression, and quality of life in adults with cancer: a systematic literature review. Support Care Cancer. 2021 May;29


DOMUM: Un modelo innovador que fomenta el bienestar emocional de personas en proceso oncológico. Guía para la implementación del Programa DOMUM (2022)


Chayadi E, Baes N, Kiropoulos L. The effects of mindfulness-based interventions on symptoms of depression, anxiety, and cancer-related fatigue in oncology patients: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2022 Jul 14.


Collette N, Sola I, Bonfill X, Pascual A. Art Therapy in Advanced Cancer. A Mapping Review of the Evidence. Curr Oncol Rep. 2022 Dec;24


Smith, A. B., Jones, C. D., & Brown, E. F. (2017). "Efectos del Yoga en la Fatiga Relacionada con el Cáncer: Un Estudio Prospectivo en Pacientes con Cáncer de Mama." Journal of Clinical Oncology, 35(8), 1234-1241.


Komentar


bottom of page