top of page

L'autonomia com a factor clau en la recuperació de pacients oncològics

Conservar la funcionalitat i la capacitat de desenvolupar una vida autònoma són factors claus per a una recuperació integral dels pacients oncològics.

Woman drinking orange juice

Els diferents tractaments contra el càncer poden portar una sèrie de conseqüències en la vida diària de les persones, un d'aquests efectes secundaris és la deterioració cognitiva.


Existeixen proves neuropsicològiques que demostren una deterioració cognitiva causada, durant o post tractament, en alguns pacients, com són:

  • Memòria

  • Concentració

  • Processament de la informació

  • Funcions executives

Aquests canvis cognitius solen ser reversibles i tenir una curta durada. Així mateix, es relacionen amb factors de risc, com l'edat, tipus de càncer, tipus de tractament (quimioteràpia) o medicació, estat emocional, alteracions del somni, entre altres.


Algunes recomanacions per a poder minimitzar aquests efectes són:

  • Evitar el sedentarisme

  • Dormir les hores necessàries per al descans

  • Cuidar l'alimentació

  • Establir una rutina i planificar les activitats

  • Realitzar exercici tant físic com cognitiu

Sempre és convenient preguntar al teu metge pels canvis que pots percebre a nivell cognitiu i funcional.


Per a contribuir al benestar integral dels pacients oncològics, des de Domum Programme, dinamitzem tallers de rehabilitació cognitiva, exercicis, meditació, entre altres. El principal objectiu és potenciar la funcionalitat dels pacients i la seva capacitat de desenvolupar la seva vida de manera autònoma i amb major autoestima.


Aquí pots veure alguns enllaços d'interès sobre el tema:Comentários


bottom of page